Generalforsamlinger 2012

Referat fra ordinær generalforsamling 12. januar 2012

Årsrapport vedtaget på generalforsamlingen 12. januar 2012

Revisionsprotokollat vedtaget på generalforsamlingen 12. januar 2012

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 19. april 2012