Generalforsamlinger 2014

Indkaldelse til generalforsamling 16. januar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling 16. januar 2014

Årsrapport vedtaget på generalforsamlingen 16. januar 2014

Revisionsprotokollat vedtaget på generalforsamlingen 16. januar 2014

Budget vedtaget på generalforsamlingen 16. januar 2014

Forslag fremlagt på generalforsamlingen 16. januar 2016