Generalforsamlinger 2016

Indkaldelse til generalforsamling 14, januar 2016

Referat fra ordinær generalforsamling 14. januar 2016

Årsrapport vedtaget på generalforsamling 14. januar 2016

Revisionsprotokollat vedtaget på generalforsamling 14. januar 2016

Budget vedtaget på generalforsamlingen 14. januar 2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 8. februar 2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 8. februar 2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 18. april 2016