Generalforsamlinger 2018

Indkaldelse til generalforsamling 11. januar 2018

Referat fra ordinær generalforsamling 11. januar 2018

Årsrapport vedtaget på generalforsamling 11. januar 2018

Forslag til andelskrone generalforsamling 11. januar 2018

Budget vedtaget på generalforsamlingen 11. januar 2018

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 5. februar 2018