TV-signal

Foreningen har antenner monteret på taget, signalet føres til en forstærker i kælderen under nummer 16 og herfra videre i et “sløjfesystem” op til lejlighederne på begge sider af opgangene. Tilslutningsboksen sidder typisk ved døren til stuen ud mod gaden.
Her kan modtages diverse kanaler eksempelvis DR, SVT samt Boxer.
Der må ikke foretages indgreb eller afbrydelse af kabelføringen til boksene da det påvirker hele systemet.

Derudover har foreningen aftale med YouSee om signal via foreningens programfordelingsanlæg i kælderen under nummer 18.
Herfra føres kabler ud til alle lejligheder og kablerne er tilsluttet samme boks som internettet.
Det er op til den enkelte at lave aftale med YouSee.

Internet

Foreningen har aftale med Fiberby a/s om 1000 Mbit for 125,- om måneden per husstand, beløbet trækkes, jævnfør beslutning på ordinær generalforsamling den 16. januar 2015, hver måned hos den enkelte.
Kablet fra Fiberby er tilsluttet en switch i kælderen under nummer 18 og herfra går der et kabel til hver enkelt lejlighed.
I de store lejligheder er kablerne ført op i skorstenen lige ved siden af hoveddøren og tilslutningsboksen er monteret på den skorsten, i de små lejligheder er kablerne ført op i den skorsten som sidder umiddelbart overfor hovedøren og tilslutningsboksen sidder et eller andet sted på den skorsten.
Router eller computer kan tilsluttes direkte til boksen og man behøver ikke at foretage sig noget i forbindelse med ind- eller udflytning.

Derudover har foreningen aftale med YouSee om TV-signal og bredbåndsforbindelse via vores anlæg i kælderen under nummer 18, her vil det være muligt at lave en individuel aftale om bredbånd og TV-signal og til slut er der gamle telefonkabler på bagsiden af ejendommen til hver lejlighed, hvor det også vil være muligt at lave individuel aftale om telefon og internetforbindelse.

Varme

Ejendommen er tilsluttet fjernvarme som kommer ind via foreningens fyrrum der ligger i bagkælderen i nummer 20.
Varmen produceres i en varmeveksler, her er også ekspansionsbeholder og cirkulationspumper.
Varmrørene føres frem via kældrene og med 4 stigestrenge på begge sider af hver opgang, ialt 24 stigestrenge som i tilfælde af reparationer kan lukkes individuelt i kælderen.
Der må ikke foretages ændringer i varmeinstallationerne uden aftale med bestyrelsen.
Radiatorerne er forsynet med trådløse forbrugsmålere.
For at trække mest mulig varme ud er radiatorerne i bunden af alle opgange på både for- og bagtrapper samt i barnevognsrummet koblet på systemets returstreng.

Varmt vand

Ejendommen får varmt vand via fjernvarme som er ført ind i foreningens fyrrum der ligger i bagkælderen i nummer 20.
Vandet opvarmes her i en varmeveksler og cirkuleres gennem alle lejlighederne, i den forbindelse sidder der automatiske udluftere i loftrum nummer 1, 11 og 21.
I hver lejlighed sidder der en trådløs forbrugsmåler samt stophane til det varme vand.
Alle reparationer frem til og med forbrugsmåleren påhviler foreningen og alle reparationer efter stophanen påhviler den enkelte andelshaver

Koldt vand

Koldt vand føres ind i ejendommen under hver opgang og fordeles i stigestrenge til højre og venstre side, der er en trådløs forbrugsmåler samt en stophane i hver lejlighed.
Alle reparationer frem til og med forbrugsmåleren påhviler foreningen og alle reparationer efter stophanen påhviler den enkelte andelshaver.

Vejledning til ophængning af emner på lejlighedens vægge

Alle vægge der omkranser lejligheden samt den væg der deler lejligheden på tværs er pudsede murstensvægge. Huller her laves med et almindeligt murbor (ikke slag) og der anvendes rawlplugs til fastgørelse af emner.

Væggene på begge sider af badeværelset er koksvægge også her bores der med murbor og der anvendes rawlplugs. Væggene er uden beklædning cirka 80 mm tykke.

Vægge ind mod naboen i samme opgang er pudsede trævægge, det vil sige de er opbygget af brædder som står lodret i et lag og vandret i et andet med cirka 10 mm mellemrum. Her bores for med et træbor for at finde et bræt som skruer kan fastgøres direkte i.
I de store lejligheder er væggen mellem de to stuer konstrueret på samme måde.

Gulvet i badeværelset er beton, det eneste sted i lejligheden, hvor der skal anvendes slagbor for at lave huller.

Koksvæg

Pudset trævæg

Rensning af vinduer

Vinduerne ud mod facaden har 4 sider og vinduespudseren tager kun den yderste, resten står du selv for. Ved produktionen af vinduerne var det så uheldigt, at der blev efterladt en tynd oliefilm på glasset inde mellem det yderste og det inderste vindue, denne film kan fjernes med ruderens som anvendes til at fjerne trafikfilm fra billruder.