“Andelsforeningen: Ny Carlsberg Vej 16-20, Københavns Kommune.
Matr. nr. 1352-1352-1389 af Udenbys Vester Kvarter.

Husets historie begyndte med ansøgning om byggetilladelse den 14. april 1906. Byggetilladelsen kom dog ikke uden problemer. Magistraten mente, at facaden var for udskejende, så tegningerne måtte laves om. Senere da kloak
kloak og ”vandklosetter” blev godkendt, var det med en anmærkning om, at man fandt 33 stk. ”vandklosetter” noget ”dekadent” – formentlig i betydningen ”for flot”.

Ejendommen fik en delvis ibrugtagningstilladelse den 30. april 1907 og var klar til de første lejere i sommeren 1907. Siden har der været forskellige ejere af ejendommen helt frem til 1983, hvor lejerne fik mulighed for at overtage ejendommen på andelsbasis. Foreningen blev dannet på stiftende generalforsamling i SDS mødelokale, Nørre Voldgade 19, tirsdag den 6. september 1983 klokken 19:30 med bistand af advokaterne Birgitte og Niels Grubbe. 25 lejere stemte for at danne en forening der var mødt 24 lejere og afleveret 3 fuldmagter.

Efter stiftelsen af andelsforeningen er der løbende lavet forbedringer og vedligeholdelse af ejendommen:
1989:
– Nye vinduer
– Maling af facaden
– Isolering af vinduesbrystninger
– Isolering af etageadskillelserne fra kælder til stuen og fra 4. sal til loft
– Renovering af taget
– Brandsikring af ejendommen
– Udskiftning af 3 etageadskillelser i nr. 18 på grund af svamp
1992:
– Udskiftning af faldstammer og vandstammer
1994:
– Udskiftning af taget til gårdside

1996:
– Fjernvarme indlagt
2010:
– Altaner på 18 lejligheder
2012:
– Hovedopgange renoveret.
– Etablering af internet og mulighed for individuelle TV-løsninger i hele ejendommen.
2014:
– Højvandslukker og afpropning af hvert andet afløb i forkældre.
2015:
– Nye Bøjsø vinduer til gaden og Velfac vinduer til gården.
– Efterisolering og nye vindueskarme i karnapperne.
– Liniedræn etableret ved nedgang til cykelkældre i gården.
– Facaderne renoveret og underfacader og yderdøre malet.

19060815_Karnap

19061123_Deklaration

19070508_Skorstensfejerattest

19070601_Afloeb

19070729_Overleveringsgaranti

19070802_Andragende_Bygningsattest

19900305_Ibrugtagningstilladelse – udskiftning af en faldstamme

19971111_Ibrugtagningstilladelse – renovering af kloak mv

Tegning af ejendommen i kælderplan fra 31. maj 1907

Fotografi af Ny Carlsberg Vej umiddelbart før nummer 16, 18 og 20 bliver bygget.

Fotografi af stuelejligheden i nummer 16 samt forretningen i nummer 14