Generalforsamlinger 2017

Indkaldelse generalforsamling 12. januar 2017

Referat fra ordinær generalforsamling 12. januar 2017

Årsrapport vedtaget på generalforsamling 12. januar 2017

Revisionsprotokollat vedtaget på generalforsamling 12. januar 2017

Budget vedtaget på generalforsamlingen 12. januar 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 7. august 2017

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 7. august 2017