Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en valgt formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer.
Det tilstræbes at der afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden med følgende dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat.
3) Gensidig orientering.
4) Økonomi.
5) Vedligeholdelsesplan.
6) Sager
7) Eventuelt
8) Dato for næste møde.