Gårdlaugets vedtægter med videre

Gårdlaugets vedtægter

Gårdens ordensreglement

Tinglysning af gårdlauget

Afleveringsprotokol 11. september 1997

Tegning af gården 14. juni 2010

Trappevejledning generalforsamling 16. juni 2015