Koldt vand

Koldt vand føres ind i ejendommen under hver opgang og fordeles i stigestrenge til højre og venstre side, der er en trådløs forbrugsmåler samt en stophane i hver lejlighed.
Alle reparationer frem til og med forbrugsmåleren påhviler foreningen og alle reparationer efter stophanen påhviler den enkelte andelshaver.