Generalforsamlinger 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag 13. januar 2022

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 13. januar 2022

Årsrapport for 2020/21

Revisionsprotokollat af 7. januar 2022 vedr. årsregnskabet for 2020/21

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2021-2022