Fyrrum

EBAS udfører årligt tilsyn med fyrrummet og fremsender rapport med rekommandationer.
Varmeveksler til varmt vand udskiftet 12. juli 2019 og er ikke afsyret endnu.
Varmeveksler til varme er udskiftet den 7. januar 2016 og ikke afsyret endnu.
Der ligger en reserve-veksler klar i fyrrummet, hvis der opstår akutte problemer.

ECL300_Oversigt

ECL300_Comfort_Vejledning