HOFOR

Aftale med HOFOR om gas til vaskeriet
Kundenummer: 7092 9866, BS-nummer: 8103 6389

Erhvervsstyrelsen (nøgletal)

Nøgletal som skal anvendes i forbindelse med overdragelse kan hentes på andelsboliginfo.dk: 30599225 og 1760Vesterbro
Bestyrelsen kan hente informationerne, men Sjeldani kan godt finde på at ændre kodeordet da de tager sig betalt for at hente nøgletal.

Fyrrum

EBAS udfører årligt tilsyn med fyrrummet og fremsender rapport med rekommandationer.
Varmeveksler til varmt vand udskiftet 12. juli 2019 og er ikke afsyret endnu.
Varmeveksler til varme er udskiftet den 7. januar 2016 og ikke afsyret endnu.
Der ligger en reserve-veksler klar i fyrrummet, hvis der opstår akutte problemer.

ECL300_Oversigt

ECL300_Comfort_Vejledning

Radius (el)

Målerskabe i gadeplan i alle tre opgange ved siden af postkasserne samt i kælderen i mellemgangen mellem værksted og barnevognsrum.
Aflæsning af elektricitet til Radius 31. januar. aflæsningsformular modtages via administrator.
NCV 16: 670 119 048, målernr.: 864 4521.
NCV 18: 670 119 060, målernr.: 511 126 314.
NCV 20: 670 119 073, målernr.: 100 2672

Vaskeri

Kontrakt med Saniva og betalingsdata overføres via router til administrator og afregnes månedlige.
Fiberby router koster 1.500,- kr. p.a.
Vaskerikonto: 576074 Login: admin og 1760ekch
Aflæsning af gas til HOFOR 31/3, 31/6, 31/9 og 31/12 – aflæsningsformular modtages via administrator.

Servicekontrakt

Fejlkoder