Generalforsamlinger 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 19. januar 2023

Referat fra ordinær generalforsamling 19. januar 2023

Årsrapport for 2021/22

Revisionsprotokollat af 12. december 2022 vedrørende årsregnskabet for 2021/22

Drifts- og likviditetsbudget for perioden 2022-2023